megfeigyelnek

Megfigyelnek téged is?

A munkahelyi kamerák - megfigyelés vagy munkáltatói jog?

Minden bizonnyal nem kell külön is hangsúlyoznunk, hogy a videó megfigyelőrendszer üzemeltetése számos személyiségi jogi, adatvédelmi és adatkezelési kérdést vet fel. A munkáltatónak joga van ellenőrizni a munkavállalót munkaidőben, munkaköri kötelességei körében. Jogszerűen alkalmazhat kamerás megfigyelőrendszert, jogszerűen kezelhet azzal összefüggésben személyes adatokat.

Az ilyen célú ellenőrzés ugyanakkor nem irányulhat a munkavállaló magatartásának, szokásainak megfigyelésére. Lényeges követelmény, hogy a munkáltatónak az elszámoltathatóság és az arányosság elvével összhangban adatvédelmi kötelezettségének is eleget kell tennie. Igazolnia kell, hogy a munkavállaló megfelelő tájékoztatásban részesült, továbbá a megfigyelés során szerzett adatok biztonságát és az adatkezelés megfelelőségét.

A felvételeket három napon túli tárolást követően törölni kell (ettől eltérő adatkezeléshez megfelelő indok szükséges). A felvételekhez való hozzáférést úgy kell szabályozni, csak a döntéshozók és csakis a megfelelő célból férhessenek hozzá.


figyelem

Garanciális követelmény, hogy a kamerák elhelyezése nem sértheti az emberi méltóságot (nem lehet megfigyelni öltözőket, üzemorvosi rendelőket, zuhanyozókat, illemhelyeket stb.) nem lehet továbbá egyes munkavállalókat munkavégzés közben folyamatosan megfigyelni (kamerával „követni”).


A Kameraszabályzat elkészítéséhez, a fentieken túl, elsősorban az alábbi kérdéseket érdemes áttekinteni:

  • az adatkezelő adatai (cégnév, székhely, e-mail cím, weboldal);
  • az adatkezelés célja: ha a biztonsági intézkedéseken túli cél is van (pl. speciális technológia)
  • azon tevékenységek, munkafolyamatok konkrét megnevezése, ahol kamerás megfigyelés szükséges;
  • az adatkezelés helye;
  • a kamerák célja (megfigyelési vagy rögzítési);
  • kinek részére lesz az adattovábbítás? (belföld, EU, 3. ország?)

Legfontosabb áttekintendő jogszabályok:

  • a 2005. évi CXXXIII. törvény, amely a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
  • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről is tartalmaz már a munkahelyi megfigyeléssel kapcsolatos jogszabályokat
  • a törvények értelmezését segíti és a betartását ellenőrzi a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján megtalálható információk (pl. a kamerarendszerek üzemeltetőinek feladatai és kötelezettségei).

Az új Munka Törvénykönyve előírásai, továbbá az azóta bekövetkezett változásokra tekintettel talán érdemes újból áttekinteni a kameraszabályzatokra vonatkozó előírások részleteit.

Ha tetszett, kérlek oszd meg másokkal is!